På Drift – Jack Keruac

Jack Keruac skriv På Drift, original titeln är On the Road. Boken gavs ut första gången 1957 och har till dags datum sålt, bara i USA, runt 4 miljoner exemplar. Boken anses vara den en av de mest, kanske det mest inflytelserika verken från så kallade Beatnikrörelsen.

Detta står i Wikipedia om Beatnik och ordets tillblivelse.

Begreppet Beat Generation introducerades av Jack Kerouac omkring 1948 för att beskriva sin umgängeskrets för författaren John Clellon Holmes (som för övrigt publicerade den första Beat-romanen Go, 1952, tillsammans med ett manifest i New York Times Magazine: "This is the beat generation"). Det engelska adjektivet "beat" (introducerat av Herbert Huncke) hade betydelsen "trött" eller "utslagen", men Kerouac tillade de något paradoxala uttrycken "upbeat" och "beatific". Att kalla denna lilla grupp strävsamma konstnärer och författare en "generation" var att hävda att de var representativa och betydelsefulla — början på en ny trendriktning, jämförbar med 1920-talets så kallade "Lost Generation". Detta var ett vågat drag som kan uppfattas som en högmodig, aggressiv marknadsföring eller kanske ett exempel på vaken insikt. Historien har utvisat att det inte bara var storhetsvansinne, utan en verklig insikt som blev självförstärkande; ordet bidrog till att skapa vad det beskrev i sig själv. Medlemmarna i Beat-generationen var nya bohemiska frihetskämpar, som gav uttryck för sin spontana, ibland röriga, kreativitet. Beat-författarnas verk var kontroversiella både i dess förespråkande av olikhet, det udda, och deras annorlunda stil. De var både direkt och indirekt påverkade av de europeiska trenderna inom existentialistisk filosofi.

Några bevingade ord om vad Beatnik rörelsen stod för: "Den så kallade Beat-generationen var en massa människor, av alla olika nationaliteter, som alla hade kommit till slutsatsen att samhället suger." - Amiri Baraka

På Drift reser Jack Keruacs alterego kors och tvärs genom USA. På Drift sägs vara skriven under tre veckor på en 36 meter lång papprulle. Boken är en inre monolog inspirerad av Bebop Jazzen. Bokens huvudperson Sal, reser pkanlöst genom USA, tillsammans med sin vän och idol Dean Moriarty. En man som kvinnorna faller som furor för. Detta faktum gör honom förstås värd vännernas beundran bara det. På det pryda femtiotalet var säkert droger,fritt sex och buddhism väldigt avantgarde,men när man ser saken från en tid där allt är tillåtet känns temat mindre fascinerande.Bokens styrka ligger i miljö-och personskildringarna som man lätt förlorar sig i, inte i handlingen. Den är snarare ganska tunn och var säkert avsedd som ett finger åt femtiotalets konservativa familjeideal.

Jack Kerouac föddes 1922 som Jean-Louis Lebris de Kerouac i Lowell, Massachusetts. Hans föräldrar var invandrare från Québec i Kanada och Kerouacs första språk var franska. Han lärde sig engelska först vid sexårsåldern. Kerouac började skriva redan i tjugoårsåldern, men fick sitt stora genombrott som författare först 1957 när På väg, hans andra roman, kom ut. Han blev omedelbart utpekad som talesman för den nya så kallade beatgenerationen, moderna vagabonder i efterkrigstidens Amerika. På väg har sedan dess blivit en klassiker som generationsromanernas generationsroman.

Kerouac dog 1969 i sviterna av sin alkoholism.


Artiklar