Historiska Magasin

Är du historieintresserad finns det en mängd olika magasin eller tidskrifter att välja på ute i handeln. Då det numera som sagt finns ett relativt stort utbud av detta, beror dock givetvis på vilken tidskrift du skall välja på vilken typ av historia du är intresserad av. Är du intresserad av framförallt krigshistoria är det som sagt kanske mer intressant att välja ett historiskt magasin som behandlar detta i större grad, medan om du skulle vara mer intresserad av kanske social och politisk historia eller konsthistoria, att kanske istället ta en titt på historiska tidskrifter som behandlar detta närmare. De flesta historiska magasin behandlar dock historia på ett blandat sätt där man kan läsa om det mesta, och som spänner över en lång rad tidsepoker.

Förutom att man kollar på den ämnesmässiga aspekten vad gäller val av historiskt magasin, är den andra aspekten som år viktig att kolla på när man väljer en historisk tidskrift (att exempelvis börja prenumerera på), är vad man har för krav och förkunskaper; är man mer "amatörmässigt"och allmänt historieintresserad kanske det inte krävs att man i magasinet framförallt fokuserar på "mindre händelser", och att källhänvisningar och data kanske inte behöver hänvisas till i större noggrannhet. För den mer inbitne historieintresserade, kommer man dock naturligt sett bemöta texterna i historiska tidskrifter med mer kritiska ögon sett till reliabiliteten vid olika detaljer.

För att kunna läsa de olika texterna med god reliabilitet så är för de flesta helst ett krav på att namn återfinns på författare samt källhänvisningar till olika detaljerade aspekter. Å andra sidan kan dessa ”specialiserade” magasin kanske inte vara lika ”roliga” att läsa för den mer amatörmässigt historieintresserade, så beroende på ens krav får man väga själv för att finna en historisk tidskrift som passar än så bra som möjligt.

Recensioner över historiska magasin kan du finna på Historiskatidskrifter.se


Artiklar