Born to Run

Någon kanske undrar hur en bok om löpning och dessutom en i förhållandevis ny bok i sammanhanget har funnit sin plats bland klassikerna som behandlas här.

Det har två orsaker, undertecknad springer mycket och det handlar om en resa att hitta löpningens kärna. Tesen är att människan är född att springa och eftersom hennes kropp är skapad för detta ändamål så har den moderna tekniken i mångt och mycket bidragit till alla skador vi löpare får dessa dagar. Författaren Christopher McDougall var själv en löpare som drabbades av ständiga skador och han var på väg att ge upp sin löpning men av olika omständigheter hamnade han i Mexico. Det vill säga i den heta ogästvänlig Kopparkanjonen i den norra delen av landet. Ett del av Mexico som är styrs av knarkligor som använder dessa områden för att transportera knark till USA men också är hemvist för tarahumara, ett skyggt indianfolk känt för sina legendariska löpartalanger på långdistans. Ett folk där alla springer, bar, män, kvinnor, såväl unga som gamla. Enligt McDougall så har löpning hindrat dem från att drabbats av de moderna tidens sjukdomar som hjärtsjukdomar, stroke, depressioner och fetma. De använder tunna sandaler och de skadar sig sällan.

Författaren frågar sig hur gör dessa människor för att lyckas springa så mycket och utan skador. För att få svar på frågan söker han svar i vetenskapen och i bland Nordamerikas löparelit.

Författarens berättelse påminner i bland Jack Keruac historier. Inte bara de strapatser förfatatren går igenom för att bli en bättre löpare utan att för att bli en bättre människa.

Barn springer alltid skriver författaren men vuxna går. Att springa behöver inte handla om smärta utan det kan handla om glädje.

Detta är en bok som söker meningen med livet och finner löpningen som en del av det biologiska arvet som kan hjälpa oss att nå närmare ett värdefullare liv. Om vi går tillbaka till en pre Nike period och företagets intrång på marknaden med sina skor som förändrade löpsteget och i långa loppet drog in pengar i det mest naturliga i världen, det vill säga springa och skapade en bild av det är en sport och inte sätt att förflytta sig.

Vill också göra lite reklam:

GrowonNets koncept fungerar som en unik mix mellan sökmotoroptimering och katalogtjänster. Vi gör så att företag kan synas på Google!


Artiklar