Resandets logik

Det var inte länge sedan en resa mellan två städer som Stockholm och Uppsala var en resa som man inte kunde göra dagligen. Att förflytta sig ett par mil krävde tid och kraft. Det är lätt att glömma i dagens moderna värld att resandets logik ändrats. På 1700-talet kunde det ta veckor att ta sig från Västerbotten till Stockholm. Man färdades per båt eller till häst. Idag pendlar vi mellan Västerås till Stockholm på en timme och vi flyger till New York på 5 timmar. Att vi med våra transportmedel kan tillryggalägga så stora sträcker på kort tid och med förhållandevis lite pengar har givetvis förändrat vårt sätt att se på världen. Om du gav dig av till Australien på 1950-talet så stannade du säkerligen längre än två veckor eftersom din resa dit tagit så lång tid.

Att resa handlar dock inte alltid om att tillryggalägga mil på mil och nya territorier och kryssa för ett nytt land i atlasen utan det kan handla om en inre resa såväl som en yttre sådan. I sin bok Ett nytt land utanför mitt fönster skriver Theodor Kallifatides om främlingskapet men också om att de flesta på det ena eller andra sättet är en invandrare – det vill säga utvandrare. Det är en oerhört tankeväckande bok om resandet.

Att läsa en bok kan vara en resa som vi inte vill skall ta slut men det kan också vara en resa som vi önskar att vi aldrig påbörjat. Egentligen handlar väl alla böcker om någon form av resa. En bok ger hos en historia som flyttar runt bland olika platser. Stora som små, mellan A till B.

Det finns dock ett par böcker som mer än några andra nått utan till människor över hela världen. Det är böcker som Jorden runt på 80 dagar, På drift, Marco Polo, Rötter, Nils Holgersson, Papillion, Gullivers Resa och så vidare. Så många fler kan nämnas men vi stannar där för nu. Förhoppningsvis kommer sidan att fyllas på med intressanta texter om intressanta böcker.


Artiklar